Presentació de factures electròniques

Presentació de factures electròniques per part dels proveïdors de la Funerària de Terrassa, S.A.U.