Perfil de contractant

INSTRUCCIONS
Instruccions de contractació

PROCEDIMENTS OBERTS

PROCEDIMENTS TANCATS

Subministrament urnes

Fors crematoris

Vehicles adaptats a furgó fúnebre

Bar-cafeteria

Neteja 2016

Rehabilitació blocs

Subministrament làpides

Ofertes rehabilitació blocs 115 i 143

Làmines solars d'estalvi energètic

Ofertes rehabilitació blocs 103 i 130

Cotxes elèctrics

Acompanyament musical

Petites obres cementiri

Jardineria

Vigilància

Obres al Bloc 150

Cobertes tanatori

Plataformes elevadores

Adquisició vehicle elèctric

Tala i desbrossament

Subministrament flors

Obres façanes

Obres voreres

Servei de manteniment integral

Obra façana tanatori

Actualització dades titulars

Adjudicació d'escales per l'ús dels visitants al cementiri