Perfil de contractant

INSTRUCCIONS
Instruccions de contractació

PROCEDIMENTS OBERTS

Serveis de manteniment integral de les instal·lacions del Complex Municipal Funerari de Terrassa

PROCEDIMENTS TANCATS

Adecuació sala dipòsit per a l’instal·lació de l’estabilitzador de tensió

Subministrament d'un estabilitzador de tensió

Barres escales cementiri

Perfil d'acer i rexapat crematori

Vehicle adaptat a furgó fúnebre

Manteniment integral de les plataformes elevadores i vehicles del cementiri

Subministrament d'un carro elevador

Reparació de façanes

Subministrament fèretres

Subministrament urnes

Fors crematoris

Vehicles adaptats a furgó fúnebre

Bar-cafeteria

Neteja 2016

Rehabilitació blocs

Subministrament làpides

Ofertes rehabilitació blocs 115 i 143

Làmines solars d'estalvi energètic

Ofertes rehabilitació blocs 103 i 130

Cotxes elèctrics

Acompanyament musical

Petites obres cementiri

Jardineria

Vigilància

Obres al Bloc 150

Cobertes tanatori

Plataformes elevadores

Adquisició vehicle elèctric

Tala i desbrossament

Subministrament flors

Obres façanes

Obres voreres

Servei de manteniment integral

Obra façana tanatori

Actualització dades titulars

Adjudicació d'escales per l'ús dels visitants al cementiri