Perfil de contractant

INSTRUCCIONS
Instruccions de contractació

PROCEDIMENTS OBERTS

PROCEDIMENTS TANCATS

Rehabilitació blocs
Subministrament làpides
Ofertes rehabilitació blocs 115 i 143
Làmines solars d'estalvi energètic
Ofertes rehabilitació blocs 103 i 130
Cotxes elèctrics
Acompanyament musical
Petites obres cementiri
Jardineria
Vigilància
Obres al Bloc 150
Cobertes tanatori
Plataformes elevadores
Adquisició vehicle elèctric
Tala i desbrossament
Subministrament flors
Obres façanes
Obres voreres
Servei de manteniment integral
Obra façana tanatori
Actualització dades titulars