Funerària va estar constituïda com a societat anònima amb capital mixt l'agost de 1965, amb la denominació de Funerària Egarense, S.A. El mes de març de l'any 1998 es va convertir en una empresa íntegrament municipal. La denominació social es va mantenir fins a 2009, moment en què va passar a dir-se Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa. L'any 2017 es va adoptar la denominació definitiva, Funerària de Terrassa, S.A.U.