Imatge panoràmica del cementiri municipal

Funerària és l'empresa que gestiona el Complex Funerari Municipal de Terrassa. Com a empresa municipal, l'objectiu de Funerària és dotar la ciutat de Terrassa d'uns serveis i uns equipaments funeraris de primer nivell i sempre des dels criteris i valors del servei públic. Treballem, amb una clara vocació de servei, per i per a Terrassa.

La singularitat de Funerària de Terrassa respecte a altres funeràries de la ciutat és que ofereix un servei integral, que comprèn totes les fases del procés de comiat. Aquest fet redunda en la comoditat de les famílies, perquè facilita els tràmits en un entorn de confort i evita desplaçaments. Funerària, a més, posa a disposició de la ciutadania els seus més de 50 anys d'experiència i compromís amb les persones, el servei i la qualitat.