Imatge panoràmica del cementiri municipal

Funerària és l'empresa que gestiona el complex funerari municipal de Terrassa. Com a empresa municipal, l'objectiu de Funerària és dotar la ciutat de Terrassa d'uns serveis i uns equipaments funeraris de primer nivell i sempre des dels criteris i valors del servei públic. Treballem, amb una clara vocació de servei, per i per a Terrassa.

La singularitat de Funerària de Terrassa respecte a altres funeràries de la ciutat és que ofereix un servei integral, que comprèn totes les fases del procés de comiat. Aquest fet redunda en la comoditat de les famílies, perquè facilita els tràmits en un entorn de confort i evita desplaçaments. Funerària, a més, posa a disposició de la ciutadania els seus més de 50 anys d'experiència i compromís amb les persones, el servei i la qualitat.

Funerària va estar constituïda com a societat anònima amb capital mixt l'agost de 1965, amb la denominació de Funerària Egarense, S.A. El mes de març de l'any 1998 es va convertir en una empresa íntegrament municipal. La denominació social es va mantenir fins a 2009, moment en què va passar a dir-se Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa. L'any 2017 es va adoptar la denominació definitiva, Funerària de Terrassa, S.A.U.