Durant els últims mesos s'han dut a terme un gran nombre d'actuacions per procurar l'optimització dels espais del Complex Funerari Municipal.

Espai del Dol Gestacional, Perinatal i NeonatalEntre les inversions realitzades en el Cementiri, cal destacar la presentació de l'Espai del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal el mes de juliol. Ubicat a la plaça de Tots Sants del Cementiri, és un lloc de comiat i de record i serveix per visibilitar aquestes pèrdues.

A la sala d'introducció del Crematori, Funerària ha instal·lat un sistema audiovisual que permet personalitzar el comiat i facilita l'atmosfera més adient per a l'acompanyament de les famílies. També s'han optimitzat els processos de lliurament de cendres.

JardíEn l'àmbit dels serveis funeraris, la posada en marxa del Jardí, amb una carpa per a esdeveniments a l'aire lliure, ha permès ampliar el catàleg d'ubicacions per a cerimònies i dotar el complex d'un espai multifuncional.

Funerària també ha treballat per a facilitar la incorporació de la nova proposta de reproducció en continu (streaming). Aquest servei complementari ofereix la possibilitat de fer un seguiment en línia de les cerimònies. D'aquesta manera, les persones que no puguin assistir-hi de manera presencial tindran l'opció de fer-ho virtualment i des dels seus dispositius electrònics amb connexió a Internet, a través d'un enllaç.