La que deixa els beneficis a la ciutat

Funerària de Terrassa és la funerària municipal de la teva ciutat. El nostre objectiu, com a empresa pública preocupada per l’excel·lència, és dotar la ciutat d’uns serveis i uns equipaments funeraris de primer nivell, des de l’ètica i els valors del servei públic. Som de Terrassa i ens mou la vocació de servei a Terrassa i a la nostra ciutadania. Per això, els excedents econòmics de la nostra activitat es reverteixen íntegrament en la ciutat.

Això només t’ho dona Funerària de Terrassa.

LA TEVA
LA PÚBLICA

Funerària de Terrassa: la teva