Perfil de contractant

INSTRUCCIONS
Instruccions de contractació

PROCEDIMENTS OBERTS

Subministrament de fèretres any 2019

PROCEDIMENTS TANCATS

Serveis d'acompanyament musical a les cerimònies

Subministrament de flors i complements florals

Subministrament d'escales amb rodes i plataforma, barres de fixació

Subministrament d'escales amb rodes i plataforma, barres de fixació i ganxos

Rehabilitació de blocs del Cementiri Municipal de Terrassa

Serveis de vigilància i serveis auxiliars del Complex Funerari Municipal de Terrassa

Serveis de manteniment integral de les instal·lacions del Complex Municipal Funerari de Terrassa

Subministrament i col·locació d'un rack i il·luminació interior i exterior al Temple del Cementiri de Terrassa

Adecuació sala dipòsit per a l’instal·lació de l’estabilitzador de tensió

Subministrament d'un estabilitzador de tensió

Barres escales cementiri

Perfil d'acer i rexapat crematori

Vehicle adaptat a furgó fúnebre

Manteniment integral de les plataformes elevadores i vehicles del cementiri

Subministrament d'un carro elevador

Reparació de façanes

Subministrament fèretres

Subministrament urnes

Fors crematoris

Vehicles adaptats a furgó fúnebre

Bar-cafeteria

Neteja 2016

Rehabilitació blocs

Subministrament làpides

Ofertes rehabilitació blocs 115 i 143

Làmines solars d'estalvi energètic

Ofertes rehabilitació blocs 103 i 130

Cotxes elèctrics

Acompanyament musical

Petites obres cementiri

Jardineria

Vigilància

Obres al Bloc 150

Cobertes tanatori

Plataformes elevadores

Adquisició vehicle elèctric

Tala i desbrossament

Subministrament flors

Obres façanes

Obres voreres

Servei de manteniment integral

Obra façana tanatori

Actualització dades titulars

Adjudicació d'escales per l'ús dels visitants al cementiri