Funerària de Terrassa

Funerària de Terrassa és l'empresa municipal de serveis funeraris de la teva ciutat. Des de sempre, el nostre objectiu ha estat dotar Terrassa d'uns serveis i uns equipaments funeraris de primer nivell, des dels criteris i valors del servei públic.

Per això, avui, Terrassa gaudeix d'uns serveis funeraris integrals (Tanatori, Crematori i Cementiri) que són un referent de qualitat al nostre país, tant en l'àmbit públic com en el privat.

Tot en un recinte únicLa que t'ho ofereix tot en un únic lloc

La singularitat de Funerària de Terrassa respecte a altres funeràries de la ciutat és que ofereix un servei integral (Tanatori, Crematori i Cementiri) que comprèn totes les fases del procés de comiat. Tot, amb l'objectiu que les famílies rebin l'atenció que necessiten en un únic lloc, no hagin de realitzar desplaçaments, i puguin fer tots els tràmits en un entorn de confort.

La de totes i tots. La millor elecció

La llibertat d'elecció de serveis funeraris és un dret de totes les famílies. A Funerària de Terrassa, el nostre objectiu és donar un servei excel·lent a tothom. Gràcies a convenis de col·laboració amb totes les asseguradores, Funerària de Terrassa també ofereix els seus serveis a les persones que tenen contractada una pòlissa de decés.

Retorn a la ciutatLa pública. La que deixa els beneficis a la ciutat

Som de Terrassa, som empresa pública i ens mou la vocació de servei a Terrassa i a la ciutadania. Per això, els excedents econòmics de la nostra activitat es reverteixen íntegrament en la ciutat.

La de sempre. La de tota la vida

A Funerària de Terrassa prestem els serveis funeraris a la ciutat des de l'any 1965. Durant aquest temps hem estat sempre al costat de la ciutadania, millorant cada dia fins a convertir-nos en un referent per la qualitat del nostre servei.

La del crematori més sostenible

Funerària de Terrassa es preocupa per tu, i també pel medi ambient. La nostra és l'empresa que ofereix el crematori més sostenible de la ciutat, dotat d'un sistema de filtres respectuós amb l'entorn.

Tot això, només t'ho dóna la Funerària de Terrassa.