ISO 9001Funerària té certificat el seu Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 des de l'any 2006.

El nostre compromís és atendre de manera òptima a les famílies. Per això, seguim un estricte pla de qualitat per a continuar facilitant el comiat dels éssers estimats.

Mitjançant aquest enllaç es pot consultar (en PDF) la Declaració general de política de qualitat de la Funerària de Terrassa, S.A.U.

Certificació/certificación