Serveis funeraris

Funerària de Terrassa, S.A.U. és l’empresa municipal que, des de fa més de 50 anys, presta els serveis funeraris a la ciutat de Terrassa.

Al llarg d’aquest mig segle, Funerària ha fet un esforç per oferir el millor servei i una òptima acollida a les famílies que ho necessiten. Podem manifestar que avui en dia comptem amb el personal qualificat professionalment i humana per garantir la millor atenció, i això, afegit a les nostres instal·lacions, fa de la nostra empresa una de les capdavanteres i referents al conjunt de l’estat. L’empresa gestiona el Complex Funerari de Terrassa, on oferim de manera integral tots els serveis funeraris.

Mitjançant aquest enllaç podeu consultar la guia de serveis funeraris de Funerària de Terrassa.

 

Instal·lacions

Edificis moderns, amb un gran equip de professionals

 • Gran aparcament (350 vehicles)
 • Tanatori amb 10 sales de vetlla
 • Flors (corones i rams)
 • Oratori (150 persones) per a cerimònies religioses i laiques
 • Oficines dels serveis funeraris
 • Servei d’atenció al dol
 • Cafeteria – restaurant
 • Crematori (tres forns d’última generació)
 • Cementiri (30.000 sepultures)
 • Inhumació de cendres (diverses opcions per a la inhumació de les urnes i de les cendres)
 • Temple multiconfessional (250 persones) per a cerimònies religioses i laiques
 • Centre d’atenció al visitant
 • Oficina de gestió del cementiri

Què fer en cas de defunció

Telèfon gratuït d’assistència

En cas de defunció, cal trucar al telèfon gratuït d’assistència, 900 268 268. A partir d’aquest moment, Funerària s’ocupa d’indicar a la família quins passos cal seguir i d’acompanyar-la durant tot el procés.

Documentació i elements necessaris

La documentació que cal aportar per a la tramitació de la defunció és la següent:

 • Certificat de defunció
 • DNI de la persona difunta

També poden ser necessaris, en funció de cada cas, el títol de concessió de la sepultura, la documentació de l’assegurança de decés i la roba per vestir la persona difunta.

Serveis funeraris

Tramitació i personalització del servei

Funerària s’encarrega de la recollida de la persona difunta al domicili particular, la residència o el centre sanitari on es trobi. Una vegada efectuada la recollida, l’equip d’assessorament concreta una cita amb la família per informar-la de les opcions més adequades a les seves necessitats i gestionar la personalització del comiat. L’equip d’assessorament també s’encarrega de fer tots els tràmits amb la companyia asseguradora, si escau, i d’orientar la configuració de la vetlla, la cerimònia de comiat i, si és el cas, el trasllat.

Funerària disposa d’una àmplia gamma de productes funeraris (fèretres, urnes, làpides, etc.) perquè cada família pugui escollir la proposta que més s’ajusti a les seves necessitats. Durant la tramitació, s’ofereixen diferents opcions per completar la personalització del servei, com ara les flors, els recordatoris o les esqueles.

Fèretres

Disposem d’una gran oferta de fèretres de diverses gammes, estils i acabats, que s’ajusten a les necessitats de cada família. També tenim fèretres ecològics.

Urnes i reliquiaris

Funerària de Terrassa recomana l’urna més adient a cada família, depenent del destí final de les cendres. També hi ha disponible un catàleg de reliquiaris i joies per a la conservació de petites quantitats de cendres.

Làpides

Tenim un ampli catàleg de làpides amb una gran varietat de models, materials i acabats, i diferents opcions de personalització.

Flors

Funerària posa a disposició de les famílies un extens catàleg de centres i corones de flor natural. També ofereix la possibilitat de personalitzar els missatges de les bandes i targetes.

Esqueles

Si la família ho desitja, Funerària s’encarrega de la tramitació d’esqueles a la premsa local i nacional, amb dissenys i formats que es poden escollir, depenent de cada mitjà.

Recordatoris

Funerària ofereix una àmplia gamma de recordatoris per a tot tipus de preferències, amb diferents opcions de mida i disseny. També té diverses propostes per a la confecció de recordatoris personalitzats.

Preparació de la persona difunta

Una vegada finalitzada la tramitació dels serveis, Funerària s’encarrega del condicionament de la persona difunta per presentar-la a la sala de vetlla en les millors condicions estètiques i sanitàries, seguint sempre les preferències i indicacions de les famílies.

Totes aquestes accions de preparació comprenen un conjunt de tècniques de tanatopràxia que són realitzades pel nostre personal, degudament qualificat i amb una dilatada experiència i reconeixement professional.

Vetlla

A través d’un ampli vestíbul amb agradables vistes als exteriors enjardinats, s’accedeix a les sales de vetlla. Es tracta de deu sales àmplies i acollidores, dotades d’un mobiliari còmode i funcional i amb patis interiors independents que garanteixen l’entrada de llum natural.

Totes les sales disposen de climatització independent i lavabo privat, i ofereixen wifi, carregador de mòbil, telèfon gratuït, premsa del dia i detalls complementaris per facilitar l’estada a les persones que hi han d’acomiadar un ésser estimat.

Servei de càtering

Durant l’estada a les sales de vetlla, les famílies tenen la possibilitat de contractar el servei de càtering, amb begudes calentes i fredes, brioixeria i entrepans.

Llibres de condol

Durant la vetlla, Funerària posa llibres de condol a disposició de les persones que visiten el tanatori. L’empresa municipal també disposa d’un apartat al web funerariaterrassa.cat on es poden registrar notes de condol en línia.

Cerimònia

La cerimònia és un moment fonamental del procés de comiat de les persones difuntes. A Funerària de Terrassa volem donar el millor servei, oferint alternatives per cobrir totes les necessitats que puguin sorgir.

Funerària ofereix la lliure elecció del lloc per a la realització de les cerimònies. El complex funerari municipal disposa de dos espais on portar-les a terme: l’oratori, amb capacitat per a 150 persones, i el temple del cementiri, amb capacitat per a 250 persones. L’equip d’assessorament s’ocupa de coordinar els horaris d’ocupació d’aquests espais en funció de les disponibilitats i s’ajusta en tot moment a les preferències de les famílies. Funerària també ofereix la possibilitat de completar les cerimònies amb serveis addicionals, com ara l’acompanyament musical o l’audiovisual, que es poden incorporar de manera opcional a la tramitació.

Cerimònies religioses

Funerària de Terrassa respecta en tot moment la lliure elecció de culte de les persones usuàries per a les cerimònies que tenen lloc al temple del cementiri i l’oratori. Aquests espais són multiconfessionals, ja que el complex funerari de Terrassa està concebut com a servei de tothom i per a tothom.

Cerimònies laiques

La cerimònia laica és una alternativa personalitzada, especial i única per acomiadar els éssers estimats. Permet fer un homenatge a la persona difunta, mitjançant un repàs de la seva vida en clau afectiva, amb espai per a les aportacions dels familiars i amics.

Protocol

El nostre personal de protocol té com a principal objectiu l’atenció i assistència a les famílies durant tot el procés. L’equip de protocol acompanya les persones assistents des de la sala de vetlla fins al lloc on es realitza la cerimònia de comiat i, posteriorment, fins a la sepultura on té lloc la inhumació o fins al crematori en els casos d’incineració.

Vehicles d’acompanyament

Funerària ofereix a les famílies vehicles elèctrics per al trasllat de la persona difunta, així com per a l’acompanyament de persones amb problemes de mobilitat, durant els actes funeraris que tenen lloc en el complex funerari municipal.

Servei musical i servei audiovisual

Funerària posa a disposició de les famílies un catàleg de propostes adequades per a l’acompanyament musical durant la cerimònia de comiat. També ofereix la possibilitat de retre homenatge a la persona difunta amb imatges o vídeos, amb les diferents opcions del servei audiovisual.

Interpretació en llenguatge de signes

Funerària ofereix la possibilitat de complementar les cerimònies de comiat amb un servei d’interpretació en llengua de signes. La iniciativa forma part del seguit d’actuacions que l’empresa municipal duu a terme amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat dels diferents col·lectius.

Trasllats

En cas que es vulgui traslladar la persona difunta a una altra població, Funerària de Terrassa organitza el trasllat d’acord amb les normatives sanitàries i de transport aplicables i gestiona el lliurament als serveis funeraris de la destinació.

Gestió de documentació complementària

Com a servei opcional, Funerària ofereix a les famílies la possibilitat d’encarregar-se de la gestió dels tràmits necessaris per obtenir les partides literals de defunció, la baixa de la Seguretat Social, el certificat de darreres voluntats i, si escau, la pensió de viduïtat o d’orfandat. Finalitzats els tràmits, Funerària lliura la documentació a la persona que ha gestionat la defunció o a qui acrediti estar autoritzat per retirar-la.

Acompanyament en el dol

Servei d’acompanyament en el dol

Funerària proporciona gratuïtament a les persones que el sol·liciten un servei d’acompanyament psicològic per facilitar el procés de comiat dels éssers estimats. Aquest assessorament és expressament recomanable en algunes tipologies de defuncions i ofereix tractament del dol de forma personalitzada.

Grups de dol

Un temps després de la pèrdua, i sempre en funció de les necessitats de cada persona, es pot valorar la conveniència de continuar el tractament del dol mitjançant la teràpia de grup. Els grups de dol de Funerària reuneixen persones per ajudar-les a superar el dol amb tècniques de teràpia col·lectiva.

Sessions formatives

Com a part del servei d’acompanyament en el dol també s’organitzen sessions de formació i xerrades destinades a professionals dels àmbits sanitari, social, educatiu i associatiu.

 

SERVEIS DE CREMATORI

Incineració

La incineració és una pràctica cada vegada més generalitzada a la nostra societat. El crematori del complex funerari municipal disposa de tres forns d’última generació, ràpids i funcionals, capaços d’atendre de manera eficaç aquesta creixent demanda.

Recollida de cendres

Vint-i-quatre hores després de la incineració, Funerària lliura les cendres a la persona autoritzada per recollir-les. Si la família desitja posposar la recollida, Funerària custodia de manera gratuïta les cendres fins a un màxim de tres mesos. Passat aquest termini, les cendres no recollides podran ser dipositades al cinerari comunitari del cementiri.

 Què fer amb les cendres

El cementiri municipal de Terrassa ofereix a les famílies diverses opcions per dipositar les cendres: el columbari, la sepultura familiar, el nínxol-columbari, el Jardí del Repòs, el columbari piramidal i el cinerari comunitari.

 

SERVEIS DE CEMENTIRI

Tràmits i gestions

El cementiri municipal de Terrassa disposa de 30.000 sepultures per a la inhumació de fèretres (nínxols, hipogeus, tombes i panteons) i de cendres.

La tramitació dels assumptes relacionats amb el cementiri municipal (canvi de titularitat, cessió de titularitat, duplicat del títol, nomenament de beneficiari i pròrroga de la concessió) es fa al Centre d’Atenció al Visitant, situat a l’entrada del recinte. Aquestes gestions també poden fer-se a l’oficina que Funerària té al carrer de Topete. També s’hi pot dur a terme la gestió de taxes de manteniment del cementiri (cobrament, domiciliacions, etc.), així com la sol·licitud de bonificacions.

Manteniment de sepultures

El servei de neteja de sepultures permet contractar de manera puntual o periòdica la neteja i condicionament de les sepultures.

Al departament del cementiri de Funerària també es pot gestionar la contractació de reparacions per al correcte manteniment de les sepultures.

Venda de flors i objectes complementaris

El Centre d’Atenció al Visitant del cementiri disposa d’una completa exposició de flors artificials i complements ornamentals. El departament del cementiri també posa a disposició de les persones que visiten el recinte o les oficines del carrer de Topete un catàleg amb diferents propostes de rams i corones de flor natural per a la decoració i manteniment de les sepultures, que poden adquirir-se per encàrrec.

Terminals digitals informatius

Els terminals del servei d’informació de Funerària estan ubicats al cementiri, al costat del Centre d’Atenció al Visitant i al peu del temple multiconfessional. Al vestíbul del tanatori hi ha una tauleta digital amb les mateixes funcionalitats.

Aquests dispositius ofereixen dades d’utilitat (ocupació de les sales de vetlla, horaris de les cerimònies, etc.) a les persones que visiten el complex funerari municipal. Entre altres funcionalitats, permeten cercar una sepultura introduint el nom i cognoms de la persona difunta. El sistema en proporciona la ubicació i facilita un esquema de la ruta per accedir-hi. Aquesta informació pot consultar-se també al web de Funerària: funerariaterrassa.cat.