Tarifes generals

La tarifa de preus de Funerària de Terrassa determina els imports de les accions que es duen a terme amb relació als serveis funeraris.

El servei funerari normalment està compost de cinc elements bàsics: certificat mèdic de defunció, recollida de la persona difunta des del lloc de la defunció fins a la sala de condicionament per a la seva preparació, preparació, sala de vetlla i servei fúnebre (inclou organització i gestió del servei, fèretre, enferetrament, inscripció al registre civil, conducció de la persona difunta, funda protectora i materials absorbents).

Aquests serveis es poden complementar amb diferents elements com ara recordatoris, flors, etcètera; amb cerimònies laiques o religioses, i amb serveis com l'acompanyament musical o l'audiovisual, que es poden incorporar de manera opcional a la tramitació.

La tarifa també recull l'import d'altres productes relacionats, com els complements per les sepultures o per a la incineració. El document complet es pot consultar en PDF mitjançant aquest enllaç.

 

Ordenança fiscal 3.30. Taxa per servei del Cementiri Municipal i cremació

Funerària de Terrassa també gestiona els aspectes vinculats amb el destí final de les persones difuntes (inhumació i/o cremació). L'ordenança municipal 3.30 estableix l'import dels drets funeraris relacionats amb la utilització del crematori i el cementiri municipals. El document es pot consultar mitjançant aquest enllaç a la seu electrònica de l'Ajuntament de Terrassa.