Tarifes generals

La tarifa de preus de Funerària de Terrassa determina els imports de les accions que es duen a terme amb relació als serveis funeraris.

Els serveis bàsics es poden complementar amb diferents elements com ara recordatoris, flors, etcètera; amb cerimònies laiques o religioses, i amb serveis com l'acompanyament musical o l'audiovisual, que es poden incorporar de manera opcional a la tramitació.

La tarifa també recull l'import d'altres productes relacionats, com els complements per les sepultures o per a la incineració. El document complet es pot consultar en PDF mitjançant aquest enllaç.

 

Ordenança fiscal 3.30. Taxa per servei del Cementiri Municipal i cremació

Funerària de Terrassa també gestiona els aspectes vinculats amb el destí final de les persones difuntes (inhumació i/o cremació). L'ordenança municipal 3.30 estableix l'import dels drets funeraris relacionats amb la utilització del Crematori i el Cementiri Municipals. El document es pot consultar mitjançant aquest enllaç a la seu electrònica de l'Ajuntament de Terrassa.