Ofertes obertes

Convocatòria Funerària_01_2024 - Gerència

Ofertes tancades

Convocatòria Funerària_01_2023 - Tècnic/a superior en dret

Referència 2022-004 - Funeraris-funeràries

Referència 2022-003 - Tramitador/a de serveis funeraris

Referència 2022-002 - Hostes/ses de recepció

Cap de l'àrea jurídica i de serveis generals

Aportació de documentació en processos de selecció i contractació de personal

Gerència

Aportació de documentació en processos de selecció i contractació de personal

Referència 2020-002 - Funeraris/funeràries

Referència 2020-003 - Operaris/operàries de cementiri

Referència 2020-001 - Tècnic/a especialista de contractació i sistemes de qualitat

Referència 2019-001 - Cap de contractació i sistemes d'informació

Referència 2017-001 - Assesor/a de serveis funeraris

Referència 2016-003 - Borsa de treball

Referència 2016-002 - Recepció i protocol

Referència 2016-001 - Tècnic/a de comunicació

Referència 2015-002 - Crematori

Referència 2015-001 - Funerari/a