OFERTES OBERTES

Cap de l'àrea jurídica i de serveis generals

Es convoca a les persones aspirants que continuen en el procés a la realització de les proves psicotècniques que seran el dia 10 de maig de 2022 a les 19.00 hores de manera telemàtica.

Les entrevistes es realitzaran a les instal·lacions de la societat Funerària de Terrassa, SA (Ctra. Montcada, 789, 08227 Terrassa) els dies 11 i 12 de maig de 2022 en horari de matí i tarda. Es concretarà amb els aspirants l'hora de cada entrevista.

 

OFERTES TANCADES

Gerència

Aportació de documentació en processos de selecció i contractació de personal

Referència 2020-002 - Funeraris/funeràries

Referència 2020-003 - Operaris/operàries de cementiri

Referència 2020-001 - Tècnic/a especialista de contractació i sistemes de qualitat

Referència 2019-001 - Cap de contractació i sistemes d'informació

Referència 2017-001 - Assesor/a de serveis funeraris

Referència 2016-003 - Borsa de treball

Referència 2016-002 - Recepció i protocol

Referència 2016-001 - Tècnic/a de comunicació

Referència 2015-002 - Crematori

Referència 2015-001 - Funerari/a