Crematori

La incineració és una pràctica cada vegada més generalitzada a la nostra societat. El crematori del complex funerari municipal disposa de tres forns amb capacitat suficient per a atendre de manera eficaç aquesta creixent demanda.

L’edifici està dotat d’una particular entrada de llum natural a través d’un pati interior enjardinat. Ofereix a les famílies una sala de comiat i una sala d’espera íntima i acollidora.

L’any 2018 Funerària ha dut a terme un projecte per a la renovació del sistema de forns crematoris. El projecte ha implicat la substitució de dos dels tres forns existents i la instal·lació d’un sistema de filtres. La planificació ha contemplat també la remodelació de les instal·lacions del crematori amb obra civil.

Les noves unitats de cremació són més modernes i funcionals. Els avanços que incorporen permeten reduir el temps d’incineració, i com a conseqüència, augmentar el nombre de cremacions per dia i donar un servei més àgil i eficient. En l’àmbit operatiu, la tecnologia que fan servir facilita el seguiment més exacte i continu del procés. Per tant, amb aquesta iniciativa, Funerària fa una aposta per l’eficàcia i la garantia d’optimització de l’atenció a les famílies.

Els nous forns també són més sostenibles, seguint la línia de compromís amb el medi ambient que manté l’empresa municipal, ja que incorporen un sistema de filtres.