Façana del crematori

El Crematori Municipal de Terrassa està dotat de 3 forns d'incineració (2 públics i 1 intern) que permeten donar servei a Terrassa i a altres poblacions.

Interior del crematoriEs tracta d'un edifici de disseny amb una particular entrada de llum natural a través d'un pati interior enjardinat. Va ser inaugurat l'any 1999 i és obra de l'arquitecte Francesc Badia i Armengol.

Aquest equipament ofereix a les famílies un ampli vestíbul, una còmoda sala de comiat prèvia a la incineració, i una sala d'espera íntima i acollidora.

L'any 2018 Funerària va dur a terme un projecte per a la renovació del sistema de forns crematoris. El projecte va implicar la substitució de dos dels tres forns existents i la instal·lació d'un sistema de filtres. La planificació va contemplar també la remodelació de les instal·lacions del Crematori amb obra civil.

Les unitats de cremació que s'hi van incorporar són més modernes i funcionals. Els avanços que incorporen permeten reduir el temps d'incineració, i com a conseqüència, augmentar el nombre de cremacions per dia i donar un servei més àgil i eficient. En l'àmbit operatiu, la tecnologia que fan servir facilita el seguiment més exacte i continu del procés. Per tant, amb aquesta iniciativa, Funerària fa una aposta per l'eficàcia i la garantia d'optimització de l'atenció a les famílies.

Els nous forns també són més sostenibles, seguint la línia de compromís amb el medi ambient que manté l'empresa municipal, ja que incorporen un sistema de filtres.

Per la seva part, la sala d'introducció del Crematori disposa d'un sistema audiovisual que permet personalitzar el comiat i facilitar l'atmosfera més adient per a l'acompanyament de les famílies.