Façana del crematori municipal

Pati del crematoriIncineració

La incineració és una pràctica cada vegada més generalitzada a la nostra societat. El Crematori del Complex Funerari Municipal disposa de tres forns ràpids i funcionals, capaços d'atendre de manera eficaç aquesta creixent demanda.

Recollida de cendres

En els casos en què es realitzi una incineració, Funerària lliurarà les cendres a la persona autoritzada en el termini mínim de 24 hores. Si la família desitja posposar la recollida, Funerària custodiarà les cendres fins a un màxim de 3 mesos. Passat aquest termini, es dipositaran al cinerari comunitari del Cementiri.

Què fer amb les cendres

Mitjançant aquest enllaç es poden consultar les diverses opcions que el Cementiri Municipal de Terrassa ofereix a les famílies per dipositar les cendres.