Espai memorialLa situació excepcional generada per la pandèmia va ocasionar que no fos possible dur a terme vetlles i cerimònies entre el 14 de març i el 17 de maig del 2020, i que part dels serveis realitzats a partir d'aquesta data no es poguessin oferir de la manera usual.

Per aquest motiu, Funerària de Terrassa va posar a disposició de la ciutadania el mes d'abril del 2020 aquest espai web, que recull la data de defunció, el nom i l'edat dels difunts i les difuntes que no hem pogut acomiadar en les condicions habituals des del 14 març del 2020 i fins al 12 de desembre de 2021. Les famílies que no han estat ateses a Funerària i que han volgut incloure el nom de les persones que han perdut a la llista Espai del record també ho han pogut fer a través de l'apartat Dol ciutadà del web municipal.

Per tal de retre homenatge a totes aquestes víctimes de la COVID-19, la ciutat ha organitzat el 12 de desembre de 2021 un acte commemoratiu al cementiri municipal. El programa ha inclòs la inauguració d'un espai memorial, que es pot visitar a la zona del temple multiconfessional.